am-LAB
PBN Vas megye Szombathely

ForumDigital – EGYÜTTMŰKÖDÉS CÉLJA

A digitalizáció a gazdaságot és társadalmat egyaránt átható változás. A Forum Digital együttműködés célja, hogy kinyilvánítsa az aláírók részéről azt az elkötelezettséget, hogy Vas megye és Szombathely ennek a folyamatnak a nyertesévé váljon.

A Forum Digital ugyanakkor nyitott kezdeményezés minden olyan szereplő számára, akik a célokkal egyetértve, azért tenni kívánnak és tudnak.

Az átalakulási folyamatok katalizátora a digitális innovációs központ, mely egyúttal európai és nemzeti szinten is kiemelt jelentőséggel bír, Az aláírók azt vállalják, hogy lehetőségeik szerint mindent elkövetnek azért, hogy Vas megyében, Szombathelyen a vállalkozások és társadalmi szereplők számára egyaránt minőségi módon, elérhetően, közvetlen értékké formálhatóan működjön a PBN által alapított digitális innovációs centrum.

Az európai digitalizációs célkitűzések elérésének stratégiai eszköze a digitális innovációs központok hálózata. A Forum Digital célja, hogy ehhez az európai kezdeményezéshez kapcsolódjon.

Az együttműködést aláíró PBN révén létrehozott digitális innovációs központ egyablakos szolgáltató szervezetként közreműködik digitalizációs technológiák alkalmazása révén a vállalkozások és a tágabb ökoszisztéma (lakosság, tanulók, egyéb szervezetek) üzleti folyamatainak, termékeinek és szolgáltatásainak versenyképesség-növelésében. Egyúttal hozzáférést biztosít saját eszközparkján a legmodernebb gyártás-technológiához, mindezzel képzési, fejlesztési és tesztkörnyezetet nyújtva.

A partnerek közös programot és cselekvési tervet alkotnak és valósítanak meg, a rendelkezésre álló erőforrások függvényében.

Partnerek és rövid bemutatásuk

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szombathely Megyei Jogú Város stratégiai célja a digitalizáció nyújtotta lehetőségek versenyelőnyként történő felhasználása, mind a városi lakossági szolgáltatások, mind a vállalkozói versenyképesség növelése, mind a képzés területein. Amennyiben a gyakorlati megvalósításhoz rendelkezik erőforrásokkal, úgy azokat külön döntés alapján mobilizálja egy komplex program keretében, valamint részben az Együttműködés céljainak eléréséhez rendeli.

Vas Megyei Önkormányzat

Vas Megyei Önkormányzat a megye teljes területére vonatkozóan kíván digitalizációs fejlesztéseket megvalósítani, fokozottan fókuszálva a 2021-2027-es költségvetési időszakra. A rendelkezésére álló kapcsolat-rendszer és kompetenciák révén vállalja, hogy az Együttműködés programjának kidolgozásához – biztosítva egyúttal a területi hatás kiszélesítését a városhatáron kívülre is - hozzájárul, és elősegíti programozási dokumentumokban történő megjelenését.

Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület

A PBN Magyarország első és a nyugat-dunántúli régióban egyetlen, az Európa Bizottság által is akkreditált digitális innovációs központ. A PBN saját eszközparkkal, országos vállalkozói ügyfélkörrel, gyártó középvállalati fókusszal és képzett munkatársakkal rendelkezik. Nemzetközi kapcsolat-rendszere révén már sikeresen kiépített együttműködéseket külföldi digitális innovációs központokkal, és ennek lokális értékké formálásában közreműködik az Együttműködés tagjainak tudás-átadásában.

BŐVEBBEN A PROGRAMRÓL

A 2021-2027-re vonatkozó Európai Unióbeli költségvetési időszak kiemelt prioritása a digitalizáció, és annak részeként a Mesterséges Intelligencia, a Kiberbiztonság, a Nagy Számítási Teljesítmények rendszerek és a Digitális készségek fejlesztése.

Az Együttműködés tagjai vállalják, hogy az Együttműködés céljának megvalósítása érdekében rendszeres egyeztetéseket tartanak, minimum évente két alkalommal. A megfogalmazott célkitűzés eléréséért egy programot és cselekvési tervet készít az Együttműködés, mely esetlegesen projektek formájában valósul meg.

A program 2027-ig terjedő időszakra fogalmaz meg tevékenységeket.

A projektek szempontjából releváns pályázatok feltételeinek végleges formájának ismeretében a pályázatok elkészítésében és benyújtásában együttműködnek.

Az Együttműködés programjának megvalósításáért a PBN felel a tagok közül.

Felelőssége, hogy megfogalmazza a program-javaslatot, majd a tagok felé előterjessze és
konszenzusos elfogadásra törekedve szükség esetén átdolgozza azt.
A feladat ellátásáért a PBN a tagoktól díjazásra nem jogosult.

Támogatom az együttműködés célját

A partnerség további szereplőket kíván bevonni a területileg releváns szereplők közül, a teljes ökoszisztémára vonatkozóan.

Az új partnerek támogató nyilatkozat formájában tudják érvényre juttatni partnerségi szándékukat.

Kérjük, hogy az alább letölthető nyilatkozatot kitöltve küldje meg a kapcsolatok menüpontban fellelhető elérhetőségre!

Nyilatkozat letöltése

KAPCSOLAT

Támogatná a kezdeményezést? Keressen fel minket!

Telefonszám: + 36 94 505 003

E-mail cím: info@forum-digital.hu

www.forum-digital.hu